Hrachory ze skupiny hrachoru hladkého (Lathyrus laevigatus) jsou považovány za fylogeneticky nejstarší v celém rodu. Do této malé skupiny patří vzájemně dosti podobné lesní vytrvalé byliny vyskytující se celkem vzácně. Uvedený přehled druhů se zakládá na pěstování v kultuře a pozorování na původních lokalitách.

Lathyrus plants from the group of Lathyrus laevigatus are considered to be the oldest plants from the whole genus from the point of view of phylogenesis. Mutually very similar perennial forest herbs belong to this small group. The presented summary of species is based on cultivation experience and observation in situ.