Zelená řasa Pleodorina indica se v ČR běžně nevyskytuje a o její ekologii není příliš známo. Proto je přemnožení této řasy v r. 2003 velmi neobvyklé (trvalo 8 dni) a na našem území nebylo dosud pozorováno. Pravděpodobnou příčinou bylo dlouhotrvající tropické počasí spojené s vysokými teplotami a nízkým průtokem vody.

Green algae Pleodorina indica is not one of the most common species in the Czech Republic so its ecology is not well-known. For this reason its large-scale appearance in 2003 (for 8 days) was a very unusual phenomenon and nothing similar has previously been seen in this country. The most probable reason for this was the tropical weather connected with high temperatures and very low rate of flow.