Norek americký (Mustela vison), původně severoamerická lasicovitá šelma, se šíří v Evropě jako invazní druh a způsobuje závažné ekologické problémy místní fauně. Pozorování výskytu norka amerického v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

The American Mink (Mustela vison), a North American mustelid, is an invasive alien species spreading across Europe. The carnivore negatively affects local fauna. The article presents findings of the American Mink in the Litovel Morava River Basin Protected Landscape Area (Central Moravia).