Papillomaviry (PV) patří mezi tzv. malé DNA viry, které vyvolávají tvorbu nádorů. Jsou druhově specifické a infikují epiteliální buňky kožních a slizničních povrchů (urogenitální trakt, ale i hrtan) především vyšších obratlovců včetně člověka. Lidské PV jsou příčinou vzniku nejen nezhoubných nádorů, ale hrají etiologickou roli i u řady zhoubných onemocnění. Genitální typy jsou sexuálně přenosné. PV jsou z hlediska evoluce velmi staré a vyvíjejí se velmi pomalu.

Papilloma-viruses (PV) belong to the so-called small DNA viruses, which initiate the development of tumours. They are species-specific and infect the epithelial cells of skin and mucous surfaces (the uro-genital tract and the larynx), primarily of higher vertebrates, including man. Human PVs not only give rise to benign tumours, but they also play an etiologic role in malignant diseases. Genital types are sexually transmittable. From the point of view of evolution, PVs are very old and they develop very slowly.