Při cestách do jižních zemí Evropy a na sever Afriky se můžeme setkat s neznámou zvláštní houbou pečárkovcem písečným (Gyrophragmium dunalii = G. delilei). Roste na přímořských písčinách a dunách s řídkou vegetací a systematicky náleží mezi břichatkovité houby.

When travelling in southern Europe or northern Africa you may come across an unknown and very peculiar fungus - Gyrophragmium dunalli (G. delilei). It grows in coastal sands or dunes with sparse vegetation and it is one of the Gasteromycetes fungi.