Ničení hnízd predátory vedlo ke vzniku zajímavých adaptací, které mají snížit riziko predace. Tyto adaptace mohou být znaky fixované v rámci druhu, nebo reakce na okamžité podmínky. Složité potravní sítě mohou být příčinou komplexních vztahů mezi hnízdícími ptáky, predátory hnízd, jejich vlastními predátory a úrodou lesních plodů.

Destruction of bird nests by predators has resulted in remarkable adaptations aimed at predation pressure reduction. The adaptations can be fixed within a species or respond to momentary conditions. Complicated food webs can cause complex relationships among nesting birds, nest predators, their own predators and the forest fruit harvest.