Spišsko-gemerský kras na středním Slovensku tvoří dva národní parky - Slovenský ráj a Muráňská planina. Bohatost území podmiňuje geologická stavba (zejména vápence), pestrý reliéf a další faktory včetně vlivu člověka v minulosti (pastva dobytka). Mezi přírodními vzácnostmi zaujímá přední místo endemický keřík lýkovec slovenský (Daphne arbuscula).

Two National Parks form the Spiš-Gemer Karst in Central Slovakia - the Slovakian Paradise and the Muráň Plateau. This territory is very rich thanks to its geological conditions (mostly limestone), variability of relief and some other factors, including human activities in the past (pasture). The endemic shrub Daphne arbuscula is one of its natural peculiarities.