Sinice (cyanobakterie) produkují kromě jiných látek také toxické či jinak biologicky aktivní cyanotoxiny. Nejrozšířenější skupinou jsou microcystiny dominantních sinic vodních květů, zejména rodů Microcystis, Planktothrix nebo Nostoc. Výsledky výzkumu naznačují, že vliv cyanotoxinů na autotrofní organismy je co do toxických efektů srovnatelný s již dobře prostudovanými účinky na živočichy a člověka.

Cyanobacteria produce toxic and other biologically active cyanotoxins in addition to other substances. The most common group comprises microcystins from the dominant cyanobacteria of water flowers, especially of the genera Microcystis, Planktothrix and Nostoc. Research results have shown that the impact of cyanotoxins on autotrophic organisms in terms of their toxic effects is comparable to their already well studied impact on animals and man.