Ohrožený vstavač mužský (Orchis maculata) je ve středních Čechách jedním z nejvzácnějších druhů divoce rostoucích orchidejí. Jeho výskyt je v rámci ČR omezen pouze na několik málo lokalit, v posledním desetiletí je pravidelně sledován v Českém krasu.

The endangered species Orchis maculata is one of the rarest species of wild orchids in Central Bohemia. In the territory of the Czech Republic it is restricted only to several localities. During the last ten years this species has been monitored in the Bohemian Karst.