Představení vybraných typických druhů denních motýlů několika čeledí z nejvyšších poloh Alp ve Švýcarsku, ale i Francii, Itálii a Rakousku.

The author presents representative butterfly species of some families from the highest parts of the Alps, not only in Switzerland, but also in France, Italy and Austria.