Pozorování fauny vodního hmyzu v různých typech dendrotelm - dutin kmenů či pařezů naplněných dešťovou vodou. Porovnání několika typů dentrotelm podle druhů stromů, objemu a postavení dutiny, pH vody apod. Nalezeny hlavně larvy dvoukřídlých (Diptera).

The article presents observations of water insects in various types of dendrothelms, i.e. tree or log hollows filled by rain water. Some dendrothelm types are compared according to tree species, volume and location of the hollow, water pH value, etc. Fly (Diptera) larvae were mainly found in the above microhabitats.