Pokračování seriálu přibližuje podobně jako předchozí díl vývoj vědecké entomologické ilustrace na přelomu 19. a 20. století, ale v tomto případě je zaměřeno už výhradně na čistě vědecké entomologické a paleoentomologické publikace, monografie i články v Evropě a Severní Americe.

This continuation of the series on entomological drawing in the past and present describes the development of entomological scientific drawing in the latter half of the 19th century and at the beginning of the 20th century, but it exclusively focuses on scientific entomological and paleoentomological publications, monographs and articles both in Europe and North America.