Tvarově zdobná zajímavá skupina břichatkovitých hub (Gasteromycetes) je představená na několika příkladech - hvězdovky červenavé (Gaestrum rufescens), h. trojité (G. triplex), h. vlasohlavé (G. melanocephalum) a endemického druhu ČR vyrůstajícího již v lednu - hvězdovky Pouzarovy (G. pouzarii). Článek doplňují fotografie zachycující vývoj plodnic.

The fungi family Gasteromycetes, which is attractive due to its special ornamental shape, is presented through the following species: Gaestrum rufescens, G. triplex, G. melanocephalum and one species endemic in the Czech Republic, appearing as early as January - G. pouzarii. The development of fruiting bodies is documented by photos.