Světlo (resp. záření vlnové délky 400-700 nm, tzv. fotosynteticky aktivní záření, FAR) představuje pro naprostou většinu rostlin nepostradatelný zdroj energie pro fotosyntézu. Jakým způsobem rostliny vyhledávají příznivé světelné podmínky a jaké prostředky k tomu využívají, je obsahem článku.

Light (or more precisely radiation of the length of 400 - 700 nm, i.e. photosynthesis active radiation - PAR) represents an indispensable source of energy for the photosynthesis of the majority of plants. The article describes how plants search for suitable light conditions and the means they use to achieve this.