Zajímavý postřeh, jak si Kanada váží svého přírodního bohatství. Přehled symbolů původních rostlin kanadské flóry, které mají ve znaku jednotlivé kanadské provincie.

Impressions from Canada and Canadian appreciation of the national natural heritage. The article presents a survey of the original Canadian flora species which became emblems of individual Canadian provinces.