Opakované nálezy martináče japonského (Antherea yamamai) ve Slovinsku, Chorvatsku a jižním Rakousku. Tento motýl pochází z Japonska, ale do mnoha zemí, včetně Evropy, se rozšířil s rozvojem hedvábnictví i zájmovým chovem exotických motýlů.

Repeated findings of the Japanese Oak Silkmoth (Antherea yamamai) have been made in Slovenia, Croatia and southern Austria. The moth is native to Japan but it was introduced to many countries in Europe and elsewhere due to silkworm-breeding (sericulture) development and exotic butterfly breeding by hobbyists.