Významnou skupinou druhů, které rozšířily druhové spektrum savců na území současné České republiky od konce 19. století, jsou nepůvodní druhy - buď přímo vysazené (např. muflon, jelenec běloocasý, sika, ondatra pižmová, norek americký aj.), nebo na naše území rozšířené ze sousedních zemí (psík mývalovitý, mýval severní). Šíření některých nových druhů savců nelze vyloučit ani v budoucnosti (např. šakal obecný).

An important group of mammalian species which has been enriching species variety on the territory of what is now the Czech Republic since the late 19th century are non-native species. They were deliberately introduced there (e.g., Mouflon, White-tailed Deer, Sika Deer, Musk Rat, American Mink, etc.) or reached what is now the Czech Republic during the expansion of their distribution range (Raccoon, Raccoon Dog). The appearance of some new species (e.g., Golden or Common Jackal) is anticipated in future.