U starších jedinců pavouků křižáků (Araneidae) se často objevuje určitá asymetrie budované sítě. Přiblížení některých teorií o možných příčinách vzniku takové asymetrie sítí.