U žab známe celkem asi 30 různých způsobů rozmnožování (reproductive mode) rozlišovaných podle místa, kam kladou vajíčka, a podle způsobu vývoje vajíček a larev. Největší rozmanitosti (min. 21 způsobů) dosáhly žáby v neotropické oblasti. Jednotlivé způsoby rozmnožování jsou přiblíženy u konkrétních příkladů druhů žab z Amazonské nížiny v oblasti Iquitos v Peru.

About 30 reproductive modes have been known in anurans. They differ with respect to egg-laying sites as well as egg and larvae development. Frogs and toads from the Neotropics are the most diverse in the bionomics feature, having at least 21 reproductive modes. Individual reproductive modes are presented in the article, using examples of anurans living in the Amazonian lowland in the Iquitos area in Peru.