Sledování různých typů programované buněčné smrti u rostlin (Programmed Cell Death - PCD) ukazuje, že na rozdíl od živočišných buněk může být tento děj zastaven nebo že je dokonce vratný. PCD je u rostlin součástí jejich normálního vývoje, ale také reakcí na působení okolního prostředí, uplatňuje se při stárnutí orgánů či pletiv a při pohlavním rozmnožování. Procesem PCD jsou odstraňovány buňky poškozené, nepotřebné či extrémně specializované. Mechanismus řízení PCD, signalizace a samotný průběh je intenzivně studován.

Research into various types of Programmed Cell Death (PCD) in plants reveals that this process can be stopped or even reversed, in contrast to that of animal cells. PCD is a part of a plant's regular development, but can also be a reaction to the effects of the environment or an accompanying process during the aging of plant organs or issues, and in sexual reproduction. During the PCD process, damaged, useless or extremely specialized cells are discarded. The mechanism behind PCD regulation, signalling and the process itself are under intense study.