Šlechtění lilií pro pěstování v nádobách se řídilo především estetickým hlediskem s ohledem na geneticky podmíněnou odolnost vůči chorobám. Převažují tzv. orientální hybridy - uvedené příklady jsou rostliny, které byly pro vynikající vlastnosti zařazeny do sbírek Botanické zahrady Liberec.

The cultivation of lilies for pot-growing has primarily been governed by the aesthetic factor, bearing in mind their genetically determined resistance to diseases. Oriental hybrids make up the majority of these plants. The examples given are plants included in the collections of the Botanical Garden in Liberec (North Bohemia) due to their outstanding qualities.