V r. 1980 byla nalezena na usedlosti u Fínů v Albrechticích u Sušice bohatá populace velmi vzácné orchideje švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis). Dnes je jedinou známou lokalitou výskytu této nenápadné rostliny v Čechách a každoroční sledování životního cyklu švihlíku (1998-2003), vlivu pastvy ovcí na udržení jeho populace přineslo zajímavé výsledky.

In 1980, a very rich population of the rare orchid - Spiranthes spiralis was discovered in Albrechtice near Sušice (at "U Fínů" Farm'). It is the only site of this inconspicuous species in Bohemia. Annual monitoring of the life cycle of this species (from 1998 to 2003), as well as of the impact of sheep pasture on the survival of the population has brought interesting results.