Nález jedinců užovky obojkové (Natrix natrix) na lokalitě z čtverce faunistického mapování ČR, kde nebyl tento druh dosud hlášen. Jde o místa na okraji rezervace Králický Sněžník v nadmořské výšce 762 a 790 m, tedy z nadmořské výšky, které tento druh obývá jen ojediněle.

The author reports the occurrence of the European Grass Snake (Natrix natrix) in a site within the faunistic mapping grid in the Czech Republic where the reptile has not previously been found. The site is located on the edge of the Králický Sněžník National Nature Reserve (East Bohemia/North Moravia) at an elevation of 762 - 790 m a. s. l. Such high biotopes are only sporadically inhabited by the European Grass Snake.