Toxické působení látek produkovaných sinicemi - cyanotoxinů je vzhledem k častému přemnožení sinic v rekreačních nádržích a pitných vodách předmětem výzkumu řady laboratoří v ČR i ve světě. Cyanotoxiny vyvolávají tři hlavní typy onemocnění - poruchy zažívacího traktu, alergické reakce a onemocnění jater. Proto jsou realizovány rozsáhlé modelové experimenty s teplokrevnými obratlovci ovlivněnými různými typy těchto látek.

The toxicity of substances produced by blue-green algae - cyanotoxins - is studied by many laboratories in the Czech Republic and the world at large, due to the frequent over-reproduction of cyanophytes in reservoirs serving recreational purposes or as sources of drinking water. Cyanotoxins cause three main types of illnesses: digestive tract disorders, allergies and liver disorders. This is why great model experiments are carried out on homeothermic vertebrates influenced by different types of such substances.