Vývoj názorů a současné pohledy na problematickou taxonomii osla asijského (Equus hemionus) a zhodnocení aktuálního stavu populací jednotlivých taxonů v přírodě a v zoologických zahradách.

The author summarises the development and current classification of the Asian Wild Ass (Equus hemionus). The present population status of individual taxa in the wild and in captivity is also discussed.