Závěr seriálu o entomologické ilustraci je zaměřen na vědeckou ilustraci v Československu a České republice druhé poloviny 20. století. Čeští (a slovenští) ilustrátoři tohoto období patřili mezi světově uznávané.

The last in the series on entomological drawing in the past and present focuses on scientific entomological drawing in Czechoslovakia and the Czech Republic in the latter half of the 20th century. Czech and Slovak illustrators of that period were respected all over the world.