Pohoří Himálaj je z přírodovědného i kulturního hlediska neobyčejně bohatá a různorodá oblast, kde na poměrně malých rozlohách lze tuto pestrost pozorovat. Příkladem může být subalpínské a alpínské pásmo Sikkimu - malého státu ve východním Himálaji. Řadu rostlin, které se zde vyskytují, lze při dodržení určitých podmínek s větším či menším úspěchem pěstovat v kultuře. Nejen tyto druhy jsou zmíněny v článku.

The Himalayas are a very rich and variable region both in natural and cultural terms. This variability can be seen even in very small areas. The sub-alpine and alpine zones of Sikkim - a small state in the Eastern Himalayas - can serve as an example. The whole range of plants growing there can be cultivated relatively successfully under certain conditions. Not only these, but other species are also mentioned in this article.