ČR s asi 33,5 % zalesněné celkové rozlohy patří k nejlesnatějším zemím Evropy, druhové složení lesů v dnešní industrializované a urbanizované krajině však nelze pokládat za původní. Pro zachování pestrosti lesních biocenóz je třeba v širokém měřítku zabezpečit reprodukci významných druhů a vyšlechtěných odrůd. K těmto účelům lze v současné době efektivně využít klonové množení in vitro (mikropropagaci), které je v mnoha případech jediným možným způsobem záchrany ohrožených rostlinných druhů.

The Czech Republic is one of the countries with the highest percentage of forest cover in Europe (33.5 % of the total country area). However, the species composition of forests in the present industrialized and urbanized countryside cannot be considered to be original composition. Thus the large-scale reproduction of important species and selected varieties is required to ensure the conservation of forest biocenosis diversity. For such purposes effective use can be made of in vitro propagation (micropropagation), which in certain cases is the only way to conserve endangered plant species.