Úvodní článek k seriálu, který v příštím ročníku seznámí s nejzajímavějšími zaváděnými novinkami ze zelenin, s novými šlechtitelskými výsledky, možnostmi pěstování a využívání. Zabývá se významem zeleniny ve výživě, pěstitelskými technologiemi a zdroji pro novošlechtění, metodami apod.

This introductory article to the series to be continued in the next issues of Živa aims to provide information on the latest vegetable varieties, new breeding results and the ways they can be grown and used. The present article deals with the importance of vegetables for nutrition, with breeding technology and resources, applied methods, etc.