Podrobné přiblížení problematiky chovu a reprodukční biologie jižní formy nosorožce tuponosého (Ceratotherium simum simum) na příkladu chovu v Zoo Bratislava.

The rearing and reproduction biology of the Southern White Rhino (Ceratotherium simum simum) at the Bratislava Zoo is described in detail in this article.