Traseologie (nebo též trasologie) je vědní obor, který se pomocí mikroskopické analýzy pokouší interpretovat stopy vznikající na nástrojích během jejich používání. Na základě těchto stop je pak možné u pravěkých nástrojů odhadnout nejen způsob, jakým se nástroj používal, ale i druh materiálu, který byl nástrojem opracováván.

Traseology is a science which attempts to interpret traces in tools caused by their special use. On the basis of such traces it is possible to deduce not only how a particular tool was used, but also the material used for its treatment.