Studium v okolí Abiska, kde se nachází výzkumná stanice Švédské královské akademie věd, přináší stále nové poznatky o neuvěřitelné bohatosti zdejší algoflóry. Většinu však tvoří pouze tři skupiny organismů: sinice (Cyanophyta), rozsivky (Bacillarophyceae) a krásivky (Zygnemophyceae). Některé vzácné druhy popsané pouze z okolí Abiska byly po 40 letech znovu nalezeny.

Studies in the vicinity of Abisco - seat of the Research Station of the Swedish Academy of Sciences - continually reveal new information about the richness of the Algae flora in this locality. For the most part, three groups of organisms are represented there: Cyanophyta, Bacillarophyceae and Zygnemophyceae. Some very rare species described only at Abisco have been rediscovered there after 40 years.