Česká pošta vydala v r. 2004 tematický arch známek věnovaný různým druhům papoušků světa. Známky ilustrovali J. a L. Knotkovi a M. Srb. Tematický arch navazuje na známky Akvarijní ryby z r. 2003

In 2004, the Czech Post Office issued a thematic stamp sheet on various parrot species from around the world. The stamps are illustrated by J. & L. Knotek and M. Srb. The thematic stamp sheet carries on from the ornamental fish species stamps issued in 2003.