Seznámení s kvalitou, zajímavostmi a chovanými zvířaty v indických zoologických zahradách na příkladu 8 různých zoo v severní Indii.

Basic information on eight zoological gardens in Northern India, their interesting features and the details of the animals kept in Northern India are included in the article.