Cedry jsou bezesporu nejlegendárnějšími jehličnatými stromy na světě (patrně nejstarší cedrové dřevo u nás je součástí ostatkového kříže z doby Karla IV. z poloviny 14. stol.). Dnes jsou běžně dostupné, stále více se vysazují do zahrad a parků. Od tří druhů cedru – Cedrus atlantica, C. libani a C. deodara – byla získána řada kultivarů. Článek přibližuje cedry v širších souvislostech, od historie přes morfologii, systematiku až po jejich ochranu a na základě původních poznatků popisuje současný stav jejich lokalit.

Cedars are the most legendary evergreen trees all over the world (probably the oldest cedar wood in our country is a part of a cross dating from the time of the Charles IV, from the mid-14th century). Nowadays cedars are increasingly planted in gardens and parks. Three cedar species – Cedrus atlantica, C. libani, C. deodara - give rise to the entire range of cultivars. This article provides information on cedars in a broader context, from history, through morphology and systematics up to conservation. Localities where cedars grow are described on the basis of present knowledge.