Průtoková cytometrie představuje moderní metodu používanou v současnosti v mnoha botanických disciplinách. Mezi její hlavní přednosti náleží rychlost, jednoduchost, vysoká přesnost a šetrnost ke studovanému materiálu. V biosystematice nachází uplatnění zejména při určování stupně ploidie, zjišťování obsahu jaderné DNA a studiu způsobu reprodukce.

Flow cytometry is a modern analytical technique used in various branches of the plant sciences. Rapidity, convenient sample preparation, high accuracy and non-destructiveness rank among its principle advantages. Biosystematic applications cover ploidy level estimation, genome size determination and reproduction mode screening