Komentář k příspěvku H. Tichého I satan může být krásný (Živa 2003, 5: 206). Uveřejněný snímek v r. 2003 není hřib satan (Boletus satanas), nýbrž hřib nachový (B. rhodoxanthus), který na této lokalitě doposud nebyl sbírán ani popsán.

Commentary on the article by H. Tichý: Even Boletus satanas Can Be Nice (Živa 2003, 5: 206). The photo published in the above article in 2003 does not correspond to Boletus satanas, but to Boletus rhodoxanthus, which has not yet been collected or described in the locality concerned.