Železniční dopravní systém skýtá velkou nabídku stanovišť a může představovat oázy s mimořádně vysokou druhovou rozmanitostí, která musí být obezřetně hodnocena. Floristicky zajímavé bývají i zrušené nádražní partie po dlouholetém provozu. Stěhování rostlin spjaté s železnicí (ferroviatická migrace) představuje zavlékání rostlin, které se šíří především s určitými druhy materiálů vhodných pro zachycení jejich rozmnožovacích částic.Ty se pak mohou udržet a opakovaně množit na místě zavlečení, či se dále šířit železnicí i mimo výsadkový prostor (např. nové agresivní plevele). Dnešní propojený svět s sebou přináší kromě nutnosti chránit vývoz cenných biologických druhů také potřebu bránit možnému ohrožení před zavlečenými druhy s potenciálem expanze a škodlivosti.

The railway network offers a great variety of localities for plants and it can even provide oases with high species variability, which needs to be considered very carefully. Railway sections abandoned after long years of service can be very interesting from the botanical standpoint. The ferroviatic migration of plants results in the introduction of plants, which primarily spread with certain types of materials suitable for capturing their propagation components. Such plants can survive and repeatedly propagate in their new localities or they can spread further along the railway. In this way even new invasive species can appear. Our interconnected modern world requires us not only to protect valuable species against their export but also to prevent the introduction of invasive alien species due to their expansion potential and harmful effect.