Malé Karpaty jsou geologicky velmi pestré pohoří uzavírající na jihozápadě horský obloouk Karpat a tvořící přechodnou oblast k Alpám. Zejména na konci poslední doby ledové v jejich okolí probíhaly významné migrační trasy řady organismů. Zdejší lesy si uchovaly přirozenou druhovou skladbu, přestože jsou dlouhodobě vystaveny vlivu člověka. Najdeme zde také řadu kulturních pamětihodností.

The Little Carpathians are very varied mountains in geological terms, closing on the South-Western Carpathian range and forming a bridge towards the Alps. Especially at the end of the last Glacial Period important migration roads of a broad range of organisms ran through this area and its vicinity. The forests have conserved their natural species composition, in spite of long-term human impacts. The area also has a rich cultural heritage.