Národní park Canaima ve Venezuele zahrnuje významnou část Guyánské vysočiny se stolovými horami (tepuis), mozaikou savany, nížinných, galeriových a horských deštných lesů a hlavně specifickou, mnohdy endemickou flórou a faunou stolových hor.

The Canaima National Park (Venezuela) harbours an important part of the Guiana Highlands with table mountains (tepuis), a mosaic of savannas, lowland, gallery and mountain rain forests and mainly specific, often endemic flora and fauna of the table mountains.