Kořenové zeleniny vznikly dlouholetým šlechtěním z planých předků, od kterých se liší především ztlustlými, tvarově pravidelnými, nutričně a chuťově cennými podzemními částmi. Pěstují se v mírném pásu, někdy i v horských oblastech, mrazuvzdorné jsou však jen některé z nich. Rozlišují se na typy kořenové a naťové. Článek představuje z hlediska šlechtění druhy čeledi miříkovitých (Apiaceae) – celer (Apium graveolens), mrkev obecnou (Daucus carota), petržel zahradní (Petroselinum crispum), pastinák (Patinaca sativa), krabilici hlíznatou (Chaerophylum bulbosum) a sevlák zeleninový (Sium sisarum) a čeledi merlíkovitých (Chenopodiaceae) – řepu salátovou (Bety vulgaris var. conditiva).

Root vegetables have developed thanks to long-term selection from their wild predecessors, from which they differ mainly as a result of their densely grown underground parts with regular form, high nutrition and appealing taste. They are grown in temperate zones and in some cases even in mountainous areas, but only some of them are hardy against frost. They are classified by root and leaf types. From the selection viewpoint, the following species are presented in the article: from the family Apiaceae – Apius graveolens, Daucus carota, Petroselinum crispum, Pastinaca sativa, Chaerophylum bulbosum and Sium sisarum, from the family Chanopodiaceae – Beta vulgaris var. conditiva.