Proteomika je studium bílkovin (proteinů) s cílem poskytnout ucelený pohled na buněčné procesy. Proteom je proteinový komplement genomu a je základním předmětem proteomiky. Cílem dynamicky se vyvíjející proteomiky je mapovat a charakterizovat genovou expresi na úrovni proteinů, jejich postranslačních modifikacích a interakcí.

Proteomics is a term used to describe the study of protein properties to provide an integrated view of cellular processes. Proteome is the protein complement of a genome and it provides the platform for proteomics. The burgeoning field of proteomics aims to profile and characterize gene expression at the level of the proteins, their post-translational modifications and interactions.