Procházka po okolí Považské Bystrice zaměřená na sledování mechorostů. Uvedeny jsou druhy obvyklé i ty, které jsou vedeny v Červené knize jako chráněné či ohrožené. Některá místa výskytu ohrožených mechorostů nebyla dosud známa.

Information on several red-listed species in Slovak town Považská Bystrica and in its vicinity is presented. Some of the localities were unknown so far. The data increase the contemporary knowledge of distribution of these taxa.