Sdělnost vědeckých poznatků pro duchovní i materiální orientaci lidské společnosti našeho století může patřit ke klíčovým momentům její další existence. Úvaha o významu popularizace a popularizační literatuře.

The communicability of scientific findings to improve the intellectual and material orientation of modern human society may be one of the key factors in its continued existence. Reflections on the significance of popularization and popularizing literature.