Lopatkový pletenec obratlovců zahrnuje soubor kostí nebo chrupavčitých částí, které umožňují připojení předního páru končetin k tělu, upnutí svalů pohybujících končetinami i některé další funkce. Srovnání počtu, tvarů, ontogenetického původu a významu kostěných a chrupavčitých částí lopatkového pletence u jednotlivých skupin obratlovců v rámci jejich fylogenetického vývoje.

The shoulder girdle in vertebrates includes a set of bones or cartilaginous parts, which allow for the joining of the fore legs to the body, providing attachments for muscles moving with the extremities and displaying some other functions. A comparison of the number, shapes, ontogenetic origin and importance of bones and cartilaginous parts in the shoulder girdle in individual vertebrate groups within the framework of their evolution is given in this article.