Studium rozmnožování hořavky duhové (Rhodeus sericeus) je zaměřeno i na různé strategie samců a samic těchto ryb. Samice si vybírají dominantní samce podle velikosti, intenzity červeného zbarvení a schopnosti uhájit teritorium v okolí hostitelských mlžů. Samci volí při svých strategiích agresivní obranu teritoria, nebo tzv. parazitické strategie s následnou kompeticí spermií.

The study of the European Bitterling (Rhodeus sericeus) also dealt with various male and female strategies. Females choose dominant males according to their sizes, red colour intensity and ability to defend territories in the vicinity of host bivalves. Male strategy is based on the aggressive defence of a territory or on so-called parasitic strategy with consequent sperm competition.