Termiti (Isoptera) jsou eusociální hmyz žijící ve velkých společenstvech s různě specializovanými kastami. Protože žijí v neustálé temnotě, ztratila pro ně význam optická komunikace. Vedle chemické komunikace u hmyzu obvyklé využívají k vzájemnému dorozumívání i komunikaci taktilní (dotykem) a mechanickou pomocí vibrací (oscilací).

Termites (Isoptera) are eusocial insects living in numerous communities with differentially specialized castes. Because they live in permanent dark, optical communication is meaningless for them. In addition to chemical communication, which is common in insects, they also use both tactile (contact) and mechanical communications, the latter by means of vibrations (oscillations).