Severské druhy husí, husa polní (Anser fabalis) a husa běločelá (A. albifrons), tradičně zimují v početných hejnech na různých místech západní a střední Evropy. V zimě se pravidelně objevují i na jižní Moravě. V současnosti zde vyhledávají hlavně střední nádrž vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji a to v počtech až několika desítek tisíc jedinců. Vzácněji zde zimují i jiné druhy.

Geese breeding in northern Eurasia, the Bean Goose (Anser fabalis) and Greater White-fronted Goose (A. albifrons) often winter in huge flocks at various sites in western and eastern Europe. They also regularly occur in South Moravia. At present they mainly prefer the Central Water Reservoir of the Nové Mlýny Water Works on the Dyje/Thaya River, reaching some twelve thousand individuals. Other geese species only rarely appear there.