Stejně jako ostatní Kanárské ostrovy je La Palma sopečného původu, ale zcela jiný charakter má sever a jih ostrova. Vegetace je podmíněna různými typy láv a jejich rozdílným stářím, nadmořskou výškou a specifickým klimatem. Botanická exkurze v dolních suchých a teplých polohách, na strmých úbočích i v horních partiích včetně sukcese na různě starých sopkách a další zajímavosti La Palmy jsou námětem článku.

La Palma, like the other Canary Islands, is of volcanic origin, but the characters of the northern and southern parts of the island are quite different. Vegetation depends on the type of lava, its age, altitude and specific climate. The article describes a botanical excursion to lower dry and warm altitudes, to steep slopes in upper parts, including succession on volcanoes of different ages, as well as other peculiarities of La Palma.