Lišejníky patří spíše k opomíjeným skupinám organismů a jsou známé především tím, že citlivě reagují na znečištěné ovzduší. Mezi nejodolnější se řadí tzv. efemérní mikrolišejníky, které se díky své životní strategii mohou vyhnout dlouhodobým nepříznivým vlivům prostředí (např. r. Absconditella, Vezdaea), fytogeograficky zajímavými druhy jsou např. rod Calicium nebo jeden z našich největších (výška až 2 mm) a zároveň nejvzácnějších mikrolišejníků Chaenotheca sphaerocephala a další v článku uvedené druhy.

Lichens belong to a frequently neglected group of organisms. They are primarily known for their very sensitive reactions to polluted environments. So-called ephemeral micro-lichens are among the most resistant to environmental pollution. They can avoid long-term adverse environmental effects thanks to their life strategy (e.g. genus Absconditella or Vezdaea). Some genera mentioned in the article, such as genus Calicium or one of our largest (up to 2 mm high) and at the same time rarest micro-lichens Chaenotheca sphaerocephala, are interesting in terms of their phytogeography.